Menu Sluiten

Wij hebben een ANBI-status

De Heemskerker Reddingsbrigade is aangesteld als Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze aanstelling kan het voor bedrijven en particulieren voordeliger zijn om fondsen aan de HRB ter beschikking te stellen, omdat deze fiscaal aftrekbaar zijn. Om in aanmerking te komen voor een ANBI-status, moet de HRB aan een aantal verplichtingen voldoen. Hieronder vindt u onder andere het huidige beleidsplan, de samenstelling van het huidige bestuur en een overzicht van de financiën van afgelopen boekjaar.

De Heemskerker Reddingsbrigade is KVK-geregistreerd op Doorwerthstraat 35, 2573AW Den Haag, maar de meeste activiteiten vinden plaats op het Heemskerkse strand en in zwembad De Waterakkers in Heemskerk.

De huidige bestuursleden zijn:

Dagelijks bestuur Bestuursleden commissies
Voorzitter: Egbert van den HeerikOperationeel: Bas Heijselaar
Secretaris: Shannon Krap Opleidingen: Shannon Krap
Penningmeester: Dylan Maas Algemeen: Sven Kasten

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor de werkzaamheden binnen de vereniging.

Hieronder is het beleidsplan van de HRB geplaatst. In dit beleidsplan staat onder andere vermeld wat de missie, visie en strategische richting van de vereniging zijn en op welke wijze zij inkomsten genereert.

Hieronder is de meest recente versie van de balans en winst- en verliesrekening geplaatst. Op deze manier wordt inzicht gegeven in de inkomsten en uitgaven van de vereniging.