Menu Sluiten

Bestuur

Hieronder zie je een overzicht van het bestuur van de Heemskerker Reddingsbrigade. Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door een aantal bestuursleden die elk een commissie voorzitten.

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Egbert van Heerik

Penningmeester: Dylan Maas

Secretaris: Shannon Krap

Algemeen bestuurslid: Erik Piers

Commissie Opleidingen

Bestuurslid opleidingen: Thom van Craaikamp

Commissielid: Danny Captein

Commissielid: Frenk Hartog

Commissielid: Shannon Krap

Commissielid: Marga Hartog

Commissielid: Leo Brandenburg

Commissielid: Sonja Niessen

Contact: Opleidingen@hrbheemskerk.nl

Commissie Operationeel

Bestuurslid operationeel: Bas Heijselaar

Commissielid: Fred Vermeij

Commissielid: Thom van Craaikamp

Commissielid: Robert Groot

Commissielid: Christiaan Kranenbarg

Contact: Operationeel@hrbheemskerk.nl

Commissie PR

Bestuurslid PR: Vacant

Commissielid: Vacant

Commissielid: Vacant

Contact: PR@posthrbheemskerk-nl

Vertrouwenscontactpersoon: Leo Brandenburg